De Langstraat

Voorwaarden deelname wedstrijd VLOG of BLOG “De Levende Tuin”

1.       Iedereen kan gratis deelnemen door het insturen van zijn/haar video/tekst

          via deze website. Meerdere keren meedoen is toegestaan.

2.       Inzenden kan tot 1 mei 2019.

3.       Je kunt inzenden in 3 leeftijdscategorieën: 6-12 jaar, 13-20 jaar en

          21 jaar en ouder.

4.       De video mag max. 3 minuten lang zijn en dient van een goede

          beeldkwaliteit te zijn (voldoende voor presentatie op groot scherm).

          Max. bestandsgrootte 3 MB.

         Je Vlog is bestemd voor publicatie op YouTube en voor gebruik en

         vertoning  binnen Groei & Bloei De Langstraat.

         Stuur dus geen video in waarop mensen staan die hiervoor geen

         toestemming gegeven hebben.

5.       Je Blog mag max. bestaan uit een ½ A-4 tekst, aangevuld met foto’s tot

          maximaal 1 A-4 formaat.

          Je Blog is bestemd voor publicatie op de eigen website van Groei & Bloei

          De Langstraat en voor gebruik en vertoning binnen de eigen vereniging.

6.       Publiceer de bestanden niet zelf. Groei & Bloei De Langstraat zal zorgen

          voor het publiceren van je Vlog op YouTube met je eigen naam en/of

          je vlog-naam.

          Op het moment dat de video of je blog is ingestuurd, verleen je

          Groei & Bloei De Langstraat toestemming voor genoemde publicatie.

7.       Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

8.       Meer informatie op deze website en/of

          via e-mail info(at)delangstraat.groei.nl

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA