De Langstraat

Verslagen van eerder uitgevoerde activiteiten

In dit onderdeel van de website willen we verslagen gaan opnemen van eerder door de vereniging uitgevoerde activiteiten. Enerzijds voor de deelnemers ervan en anderzijds ook voor de andere leden om te laten zien wat ze gemist hebben, als prikkel om je de volgende keer ook op te geven als deelnemer.