De Langstraat

Foto's van de gemaakte werkstukken

Groep Bijzonder:                                             Groep Creatief:

Les 1: 18 september                                         Les 1: 19 september

Les 2: 9 oktober                                                Les 2: 10 oktober

Les 3: 30 oktober                                              Les 3: 31 oktober

Les 4: 20 november                                         Les 4: 28 november

Les 5: 11 december                                           Les 5: