De Langstraat

Dinsdagavond 20 februari 2018 Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Groei & Bloei De Langstraat nodigt alle leden van afdeling De Langstraat uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 20 februari. Tijdens deze vergadering wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de afdeling in 2017. De penningmeester zal verslag doen van de financiën in 2017 en presenteert de begroting voor 2018.

 

De agenda voor deze vergadering en de notulen van de voorgaande ALV zijn op te vragen bij de secretaris Chris Freijse, per mail naar info(at)delangstraat.groei.nl .

 

Twee bestuursleden, nl. Sjan van Rooij en Yvonne Zwinkels zijn aan het einde gekomen van hun 3 jarige bestuurstermijn. Sjan en Yvonne hebben beiden aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor een volgende termijn.

 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen  zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering  melden bij de voorzitter:  Joke Vos, tel. 0416-272936 e-mail joke-vos(at)kpnplanet.nl. Indien zich meerdere kandidaten melden zal tijdens de vergadering aan de aanwezige leden een keuze worden voorgelegd van de aangemelde kandidaten.

 

Na afloop van de Alg. Ledenvergadering wordt na de pauze een presentatie gegeven van o.a. de geplande excursies in 2018 en de meerdaagse reis die dit jaar naar onze zuiderburen Wallonie zal gaan. Yvonne Zwinkels geeft een presentatie bloemschikken voor Pasen en verder wordt de avond ingevuld met een spannende quiz, waarbij ook nu weer leuke prijzen te winnen zijn.

 

Aanvang 20.00 uur.

Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk-Centrum